Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

318 GESCHIEDENIS

Philips de II. van Spanje.

Bofnmenede foemagtigd.

dijk op, agter welken tien Vaandels Franfchen, Engelfchen en Schotten lagen, onder Carel van Boïsot, Overlten van Zeeland, die, bij het eerde losten der handbusfen van een' der zijnen, 't zij bij ongeluk, of door moedwil , fneuvelde : de fchrik en verwarring verfpreidden zich onder de Staatfchen: deezen gingen , vlugtende, na de Schepen', geenen na de Sterkten , die de Konlngfchen Welhaast ih* kreégen. De ftoutmoedige Mondragon hadt veel aandeels in dien tocht. Door dit gelukkig begin aangemoedigd, ondernamen zij het, de Kreek, welke Duiveland van 't Eiland Schouwen affcheidt, overtetrekken. Metn'AviLA, die de Spaanfche Vloot aanvoerde en de Soldaaten geleidde , tradt hij 'er in, en doorwaadde dezelve,- hoe modderig ook, en met riet begroeid. De Staatfche Bende , aan den tegenoever , ten getale van vijfhonderd , geplaatst , wel verre van den naderenden vijand aautevallen, Haken fchandelijk de vlugt uit, en begaven zich na Zierkzee. Brouwershaven ging, zonder eenigen tegenweer te bieden, aan den Spanjaard over, die daarop voornam , Zierkzee te belegeren , doch belloot , zich eerst van Bommenede te verzekeren.

Het bemagtigen deezer Sterkte kostte den Vijand veel bloeds. De bezetting beflondt, voor 't meerendeel, uit Franfchen, onder 'r bevel van Neuville , een Krijgsman van beproefde dapperheid. Maar, ziende , dat de Vijanden, ongelijk veel talrijker dan zijne manfehap, in drie dagen , een groote bres gemaakt hadden, zogt hij ten woorde te komen. Ge-

duu.

Sluiten