Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDER.LANDEN 319

duurende de onderhandeling , riep een onbefchofte Spanjaard, op het woord Gallus , *f welk een Franschman en een Haan betekent, zinfpeelende, hun toe, dat zij Hennen waren , die , zo zij genade begeerden, het geweer neder, en zich in de graftmoefteu werpen. Op 't eigen oogenblik kwam men berigten , dat een Vaandrig , die , met zijne Bende , de plaats van de zwaktlc zijde zogt te overvallen, met veertig van de zijnen, gedood was. Hierop betuigde Neuville , ' genoeg te zien , wat trouwe van den Spanjaard te waglen fïondt- Zij mogten ten ajinval trekken, Haan en zouden zij ontmoeten, geen Hennen. Hij hiddt zijn woord, en weerde den eerften aanval moedig af; bij een' tweeden boodt hij dapperen wederftand, en'verdeedrgde zich ten laatften adem: de meeften der zijnen fneuvelden met hem. Geen twintig, zo Inwoonders als Krijgslieden, bragten 'er het keven af.

Veel langer hieldt het Zierkzee uit. Op het eerfte verfchijnen der Spanjaarden , liet Gaspek. van Vosbergen, .Hoogbailjuw van Zierkzee , zich in de vijandlijke' Legerplaats brengen, voorgeevende, eene daadiging te willen aangaan, en daar in ook de Schepen van den Prins te bevatten: weshalven hij vèrzogt, derwaards te mogen trekken , om de Scheepshoofden te fpreeken. 't Werd hem vergund. Hij bediende zich van die list , om de Capiteins aanté wijzen, hoe zij best toevoer in de Stad zouden brengen, de Belegeraars, door het doorfleeken van Dijken, belemmeren, en uit welke tekens zijden toeIII. Deel. 2. Stj. B ftand

Philips de II. vau Spanje.

't Beleg van

Zierkzet*

Sluiten