Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

328

GESCHIEDENIS

Philips ra IL van Spanje.

Dood van Ciappin

VlTÏLLI.

Men fpreekt van't verlaaten des Kouings.

toe-

(*) Hooft, I. D. bl. 436 442«

(t) Zie aldaar, bl. 44a. en Meteren, f. 114»

(land der Plaatze zouden kennen. Hij keerde weder na de Stad, onder voorwendzel , van nader met de Burgers te zullen fpreeken; doch de Spanjaard wagtte te vergeefsch op zijne terugkomst, en zag te laat, dat hij opgeligt was (*).

Requesens trok zelve na het Leger, om het beleg met allen ernst voorttezetten. Ciappin Vitelli, de fpil, waarop het krijgsbeleid voornaamlijk draaide, vergezelde hem. Dandeeze, door een geweldige koorts, genoodzaakt, de terugreize aanteneemen, viel met zijne Koets omverre, en verzeerde zijn overftalligvet en zwaar lichaam dermaate, dat hij in't Schip, tubfchen Schouwen en Antwerpen, overleedt. Vitelli hieldt den krijgsroem, in Italië verworven, in de Nederlanden ftaande; doch hij was gehaat bij de Soldaaten, uit hoofde der gevaaren, aan welken hij hun blootftelde, gevreesd bij de Vijanden, van wege zijne alles overtreffende Krijgskunde , en ftaat op de lijst der Spotteren roet God en Godsdienst (f).

Terwijl Zeeland vol vijandlijk Krijgsvolk was, en fcheen te zullen moeten bezwijken voor deszelfs 0vermagt , vonden zich de Hollanders van alle kanten aangevallen , en in de deerlijkfte verlegenheid: de Landen ftonden deels onder water, daar men de Dijken hadt doorgeftooken : een hooge vloed hadt het Noorderdeel blank gezet: de Oorlog ftremde Handwerken en Koophandel. In deezen haclilijken

Sluiten