Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de II. van Spanje.

Gezantfchap na Engeland.

322 GESCHIEDENIS'

in dat Hof maakte de Staatcn des afkeerig: ook was dit Rijk toen te zeer in burgerlijke onlusten ingewikkeld. De gelijkvormigheid van Godsdienst met dien van Engeland', de wondere eensgezindheid, welke Elizabeth in haar Rijk deedt heerfchen, haalde het over, om eerst met Engeland te handelen. De Koningin, wel is waar, hadt , onlangs, den Nederlandfchen Ballingen , en elk , die de wapens droeg tegen den Koning van Spanje , A>s mede den Prins van Oranje, en omtrent vijftig anderen der voornaamde Heeren , haar Rijk verbooden ; doch men wist, dit hadt zij, haars ondanks, gedaan, op het aanhouden des Spaanfchen Gezants , wiens Koning zij toen moest believen , Hewijl hij haar , door den Schotten bij Hand toetefchikken, zeer veel nadeels kon berokkenen (*).

Opmerkelijk is het, dat Aldegonde , één der op de lijst uitgemonfterden, als Hoofd des Gezantfchaps, na Engeland trok , met den Advokaat Buis en Dr. Francois Maalzon. Omtrent Kerstijd kwamen zij te Londen,en boodenElizabeth deOppermagtover Holland en Zeeland aan, onder zekere voorwaarden, nader te bepaalen , indien haare Majefteit, als eene Befchermfter des Geloofs , en eene Vorftinne, gelprooten uit Hollandfchen Bloede (t) , zich wilde

laa-

(*) Refol. van. Holl. 1575. bl. 492'.

(f) Naamlijlc uit Puilippe , Dogter van Willem den Goeden , Graave van Henegouwen , Holland en Zeeland> die met Eduard den III, Koning van Engelandgehnwd geweest was.

Sluiten