Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber NEDERLANDEN. 323

Jaaten beweegen, om de Staaten kragtdaadig te onderfteuneu. Dit aanbod fchitterde Elizabeth begeerlijk in de oogen. Een Land, zo uitfteekend tot den Koophandel gelegen,zou demagtderEngelfchen zeer kunnen ftijven. Maar deeze Vorftin dong na een roem, toen den anderen Vorften van Europa onbekend , om Vrede en overvloed in haar eigen Rijk te doen bloeijen. Op Krijgstoerustingen was zijniet geïïeld., en fchroomde ,deSpaanfche magt tegen zich te verwekken. Reqjjesens zogt haar te beweegen, den Wederfpannelingen geen gehoor of hulpe te verkenen. Nam zij den voorflag der Afgevaardigden aan, dan moest zij, zelfs met gevaar haars Lands, bijftand bieden. Dit deedt haar tot weigering overhellen. Doch, bemerkende, dat de Staaten zich dan in de armen van Frankrijk zouden werpen, 't welk haar zeer tegen den zin, en, zo veel mogelijk, reeds gedwarsboomd was , hieldt zij de Afgevaardigden op den tuil. __ Om onderfteuning en hulpe aangezogt, in gevalle zij het niet geraaden vondt, de Oppermagt te aanvaarden, fcheen zij hier aan het oor te leenen; dan haare Gemagtigden merkten op , dat het haarer JVlajefteit te lastig zou vallen, tot haare eigenkosten de Landen te befchermen; dat zij de befcherming in naam wel op zich wilde neemen , doch in de daad alleen Walcheren, ten haaren koste, zou kunnen befchermen , en de befcherming van Holland aan den

Prins en de Staaten moeten overlaaten. . Voorts

verklaarde zij^ in deeze hoogwigtige zaak geen befluit te kunnen neemen, zonder vooraf het Huis der B ï Ge.

Phii.ipj

DEII Vf.S

Spanje.

1

Sluiten