Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de U.van Spanje,

Dood van den Landvoogd

RtQUEsens.

526" GESCHIEDENIS

hoopigen voorflag gedaan hebbe, om Dijken en Dammen doortefteeken , het Land onder watertezetten , de Molens aftebreeken , alles voor den Vijand tot onbruik te maaken, met Vrouw, Kinderen en tilbaare Have fcheep te gaan , en elders eene veiliger wijkplaats optezoeken. Zou hij zulk een raadloos beftaan waarlijk in den zin gehad en geen ander open gezien hebben , hij, die het nooit aan redmiddelen haperde , en zich wel in nog nijpender nood bevondt ? Of was zulk een voorlid gefchikt, om, als een donderllag, de gemoederen te treffen, en aaratezetten , om, in weerwil van 's Vijands overmagt, alles bij de behoudenis van 't lieve Vaderland optezetten ? — Wat hier van ook zijn moge, eene onverwagte gebeurtenis veranderde het geheele gclaadder dingen. Toen de Spanjaarden zich ftreelden met het denkbeeld, van de twee tegenftreevende Gewesten der Nederlanden te ondergebragt te hebben, was het tijdfiip van 't verlies der vijf overigen ge. booren.

Een heete koorts rukte den Landvoogd Requesens , op den vijfden van Lentemaand , zo fchielijk weg, dat hij geen tijd hadt, om een Opvolger te benoemen , die, na zijne aflijvigheid, denteugel der regeeringe zou houden. De wanorde in de geldmiddelen hadt hem in eene diepe zwaargeestigheid gedompeld. Hij wist niet , van waar geld te krijgen, om de Krijgsknegten te betaalen. Philips, welverre van hem geld te kunnen zenden, vondt zijne geldkist uitgeput , in eenen oorlog tegen de Turken. Hij

was

Sluiten