Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLAND EN. 329

bevreediging in flaap te wiegen, en, langs dien weg, te overheerfchen, Het plan , volgens 't welk Requesens werken moest, was geheel anders, en hij Haagde niet gelukkig.

Aan Requesens zijn wij verfchuldigd de veranderde telling van 't begin des jaars. Hij beval, den zestienden van Zomermaand des jaars MDLXXV, dat hef jaar voortaan , alömme , met den Eerflen van Louwmaand, en niet langer met Paaschdag, zou aanvangen, vernietigende dus denzogenaamdenfty/ van den Hove, die reeds veel duifterheids en verwar lings veroorzaakte (*). De Staaten van Holland hadden, reeds eenige jaaren geleden, de nu bevolen Jaarverandering gevolgd, en, in 't jaar MDXXXII, gepoogd, dit ten Hove doortedringen (f),

Naa het fchielijk overlijden van Requesens , nam de Raad van Staate te Brusfel het beftuur derzaaken in handen, en werd, eerlang, door den Koning, in de regeering bevestigd. Maar het ontbrak denzei ven aan magt en geld, om zich te doen gehoorzaamen , jn een' tijd, dat de Volken verbitterd waren door de opeenvolgende rampfpoeden , de fchatkist uitgeput, en 't Krijgsvolk , om wanbetaaling, op 't punt ;van muiten was. Het beleg van Zierkzee hieldt het grootfte gedeelte des Legers bezig , en 't werd geltreelc met de hoop van betaaling, zo ras de Stad zou vet' meefterd weezen. Deeze belofte veroorzaakte , dal

mei

(*) Bor, VIII. B. bl. 120.

(t) Aert van der Goes Regift. bL 187.

Philips de II. van Spanje.

De aanvang des jaars op den Eer- • ften van Louwmaandvastgefteld.

De Raad van Staate neemt de regeering in handen.

Sluiten