Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 333

den hebben, en die van Holland, daarentegen,ook drie Gemagtigden in het Noorderkwartier, en drie in Zeeland, om voor de onderhouding van het Verbond te zorgen. Deeze Gemagtigden zou de Prins kiezen uit eene benoeming der Staaten (*). —— Zommigen willen, dat zijne Doorlugtigheid, in hetBerigtfchrift voor deeze Gemagtigden , verfcheide ftukken hadt laaten invloeien, welken men ftrijdig hieldt met de Voorregten der Steden, egter onder verklaaring, dat men ze in geen gevolg zou trekken. Dit wekte eenig misnoegen , en die van Middelburg lieten zich ontvallen, „ dat men den luiden, tot voorftand der Vrijheid, allerlei zwaarigheden deedt ondergaan, „ en hun, ondertusfchen, door zulke bijvoegzelen, „ van de dingen in geen gevolg te zullen trekken, „ hunne Vrijheden icheen te willen beneemen (f)." Schoon ook deeze Gemagtigden in't bewind bleeven, zo lang de Prins leefde, hadt hij nauwlijks deoogen gelooken, of zij werden 't huis ontbooden; en Holland , Zeeland en Westfriesland , waar van Oranje dus één Landfchap wilde maaken , zijn wederom twee, of liever, in zeker opzigt, drie Gewesten geworden.

Tot het onderhoud van honderd en tien Vaandels Knegtenen honderd oorlogfchepen , verwierf Oranje, in Lentemaand , tweehonderd en tienduizend Guldens

(*) Refol. van Holl. 157Ö. bl. 59. Groet Plakaaib, II. D. bl. 2». 24. Bor , IX. B. bl. 13B. 340. Xt) Letven van Willem bek I, II, DM'62a,

Philips na 11. van Spanje.

Zwaare belastingen toegedaan.

Sluiten