Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bek NEDERLANDEN. 335

Raaden van Staate voor Verraaders, eti ontweldigde den Graave van Mansfëld de fleutels der Poorten. De Raad verklaarde de muitende Knegten voor wederfpannig tegen den Koning, en Vijanden de.s Lands. De Staaten kreegen verlof , om zich tegen hun te wapenen. Maar deeze nieuw geworvene Soldaatenwai ren niet beftand tegen d-e Spaanfchen. die. vast van denkbeeld, dat het op hun gemunt was, allerwegen hunne Overften verlieten, en zich bij de Muiters te Aalst vervoegden , dié , dus verlterkt , eene inrigting van Krijgstugt maakten, welke, in een tijd van oproerige onafhanglijkheid, hunne verrigi.ingen éénpaarig , fchielijk en onwederftandlijk deeden worden (*).

De Landfchappen, die zich Koningsgezind noemden , bevonden zich in de deerlijkfte verwarring. Ónbefchrijflijk is het verfchil van gevoelens tusfchen den Raad van Staaten , de Algemeene Staaten , de Staaten van bijzondere Landfchappen en Overften; deezen hingen die , en geenen eene andere Partije aan: zotnmigen wisten niet, werwaards zich te wenden. De Prins van Oranje liet zulk eene fchoone gelegenheid geenzms voorbijglippen , maar onthieldt zich te Middelburg, om van daar het waakend oog te liaan op de beweegenisfen in Vlaanderen en Braband. Hij vaardigde Brieven af aan de Staaten vau Braband) Gelderland, Vlaanderen, Utrecht en andere Landfchappen, hun opwekkende , „ om zich-

?> te

(*) Hooft , I. D. bl» 452 enz. HL Deel. 2. Si, C

Phüups Dr I!. vari Spanje,

Oranje fch rijft: aan de overheerdeNederland enk

Sluiten