Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Pkimps de II van Spanje.

De Vlaa mingen zoeken den Prins om hulpe aan. Ee-fte opening van de Gi ml fche Vrede,, handeling.

Maastrichtdoor de Spaanfchengeplunderd.

., digen de Opgezetenen uit, om hun te verdrijven

en te verdelgen (*)."

De Staaten van Vlaanderen verzogten de hulp van Oranje, en men ruimde hem Nieuwpoort en 't Sas van Gend in : waar van zij welhaast berouw hadden ; doch de Prins, wonder in zijn fchik met voet te hebben in een Gewest, waar zijn invloed zo veel dienst kon doen aan zijne Partije, hadt geen ooren, om na den voorflag van vertrek te luilteren , maar wel tot het voorltel, om den Bredafchen Vredehandel te hervatten, waar toe de Stad Gend werd voorgeflaagen. Welhaast llooten zij met hem eene Wapenfchorsfing, tot wederöpzeggens toe , en de Onderhandelingen werden te Gend , op den negentienden van Wijnmaand, aangevangen (f).

Middelerwijl geraakten de Spaanfche en Staatfche Knegten nu en dan handgemeen, waar in de eerstgemelden, doorgaans, de overhand hadden, 't Viel veel gemaklijker , Krijgslieden , zo fier, met woorden te bannen , dan met wapenen te dwingen, ofte verdrijven; hunne Bezettingen verzekerden hun van verfcheide aangelegene Plaatzen. Verftoord, omdat men hunne Landsgenooten te Maastricht ter Stad

uit-

(*) Petit. II. 311. Dfrgelijk eene taal voert de Heer van Hierges in zi|ne Verklaariiig, waar bij hij zich met die van Gelderland en de Algenvene Swaten verbindr, tegen de Spanjaarden. Bondam OniHt^egeeven Stukken, I. D- bl. «9.

(f.) Bor , IX. B. bl. 172.

Sluiten