Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34o GESCHIEDENIS

dat 'er meer dan tweeduizend vijfhonderd Burger^ en Staatfche Knegten door s't Spaanfche. ftaal fneuvelden; dat het getal der in de Schelde verdronkenen 't voorgezegde bijkans evenaarde ; dat de vlammen 'er veelen verteerden , en niet weinigen in koelen

bloede werden omgebragt. ■ De Soldaat, des

moordens zat, floeg aan 't plunderen. Antwerpen was in die dagen döne der rijkfte Steden des Aardbodems. De Koophandel hadt de fchatten uit alle Werelddeelen, om zo te fpreeken , derwaards doen heenvloeijen. Dan de Krijgsknegt, niet te vrede met de kostlijkheden, die zich als van zelve aanboo3en, pleegde, om de verborgenen te ontdekken, wreedheden , die de fchaamte doet bloozen en de menschlijkheid gruwen. Grijsaarts , zwangere Vrouwen =n Kinderen waren de flachtoffers van hunnen moedwil. Een huis van vreugde, wegens het vieren eener Bruiloft, veranderden zij in een huis van 't deerlijkst jammer , den Bruidegom , 's Bruids Moeder cn Vader vermoordende, terwijl zij de raadloos overgebleevene Bruid na het Kasteel fleepten , van alles beroofden , moedernaakt en geilaagen heenen zonden , en, eindelijk, afmaakten. De onverzaade roofzngtdeezer Soldaaten, opgetoogen onder den Standaard van Jesus Christus en de Maagd Maria , [treefden ter Kerke en Klooster in , en nam alles weg. De buit, door hun gemaakt, wordt opmeer dan veertig tonnen gouds begroot. Het meerendeel bragten zij door met dempen, hoereeren en fpeelen. De Beurs dier vermaarde Koopftad werd eene dobbel-

plaats >

Philips be II. van

Spanje.

Sluiten