Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34« GESCHIEDENIS

Don Jan van Oostenrijktoe algemeenLandvoogdder Ne. dertande* aangefleld.

I57Ó.

1

] (

1

Zevende Tijdperk.

De Landvoogdij van Don Jan van Oostenrijk. ü

Eeuwig Gebod. ■ 2?;» flinkfche handel.

Opjland in Friesland. * Oranje voor Ruwaard

van Braband , en Don Jan voor Vijand van den

Staat verklaard. De Aardshertog Matthias

Landvoogd. . De Hervorming dringt door .

Oorfprong der Malcontenten, o/Misnoegden .

De Hertog van Anjou. , £)00ci van j)01i

Jan.

e Vaderlandlievende ijver en de zamenftemming van bijkans alle de Landfchappen zouden, ongetwijfeld, eerlang, de balddaadigc wreedheid der Spaanfche Knegten, die alleen van den roof leefden, te ondergebragt, en zou het aangroeiend gezag der Staaten en van den Raad van Staate welhaast de magt van Philips in de Nederlanden omgekeerd hebben ^ indien zij, door verdénigde en ras in 't werk geftelde poogingen, die desMonarchshadden kunnen voorkomen. Dan Philips, ziende, dat een Landsbeftuur, io vol moeilijkheden, een Man vorderde, in Staats;n Krijgszaaken bedrecven, hadt het oog geworpen )p Don Jan van Oostenrijk , zijn natuurlijken koeder, wel is waar nog jong , doch beroemd door Ie merkwaardige overwinning, in den jaare MDLXXI, ij Lepanto, ©p de Turken bevogten. Het bloed

van

Sluiten