Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fokn. NEDERLANDEN, fcgx

•„ ter te onderdrukken. Gij kent den aart der Vor i,, ften nier. Kunnen zij zich niet, alseigehdunklijke „ Beheerfchers j doen gehoorzaamen, zij zuilen zich, ,, als Dwingelanden, zoeken te wreeken. Hun fpijt „ is woedend , hunne wraak onverzoenlijk. Het „ bloed van Egmond , Höorne , en van zo veele ,, andere Heeren, met de verregaandfte trouwloos„ heid vergooten, getuigt deeze fchrikbaarende waar,, heid. De beste partij, in deezen te kiezen, was, „ met een onbezweeken moed , door den nauwlten ,, eendragtsband gefterkt , de dwinglandij afrewee„ ren. De Voorzienigheid bied u daar toe de beste „ middelen aan; doch, durft gij tot dezelven geen „ toevlugt neemen, verzuimt dan geenzins , Voor* ,, waarden te bedingen, gefchikt, om de wraak eens

„ getergden Vorsts te teugelen. Bedingt,

twee- of driemaal 's jaars, en zelfs zo dikwijls het „ u behaagt, te vergaderen: als mede , dat 'er gee,, ne werving gefchiede , of ergens eenige bezetting „ gelegd worde, dan met uwe toeltemming: als me-

„ de, dat men alle Kafteelen flegte." HijOuitj

met betuiging , „ van geen ander oogmerk te heb„ ben, dan om de Landen, gelijk van ouds,ondei „ de wettige gehoorzaamheid hunnes Landheers te „ doen beltuuren door de Algemeene S;aaten, voor ,, welken en voor het Vaderland hij zijn laatften drup„ pel bloeds ten beste hadt (*)."

Oran-

(s) Hooft , I. D. bl. 484. Hier toe Itrekt ook de Declaratie, alt naam van Oranje, door den Heer van St III. Deel. 2. St, D Al

de M. vaii Sfanje.

Sluiten