Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 335

tn fterkte van Friesland fbrekten, was niettemin gehaat bij 't Volk, 't welk hij verdrukte, en bij de Soldaaten, die hij met eene aanftootlijke ftrengheid behandelde. Men verzekert, dat hij , zijner waard;gheid vergeetende, zich niet fchaamde , in perfoon, hun te ftraffen, en het werk van Beul te verritten. Hij meende, eenvolftrekt oppermagtig gebied te kunnen voeren, door middel van de Walfche Bezettingen te Leeuwaarden , Harlingen , Staveren , Slooten, Makkum, Groningen en elders. Vreezende voor 't verlies van gezag en agtbaarheid, deedt hij Francois MARTmi Stella , een geleerd, bekwaam en moedig Brusfelaar, door de Staaten gezonden , om te beproeven , of hij in die Gewesten het Volk van oorlog tot eendragt met hun, en 'het aanneemen der Gendfche Bevrediging, beweegen konrte, te Groningen in hegtenis zetten. Dan, ondanks de felle pijnigingen, met welken hij hem onderzogt , kon hij niets uit hem krijgen, dan dat hij last van de Siaaten hadt, om de Magiftraaten ten Hove te noodigen, ten einde zij , met de andere Leden des Gemeenen Lands , ten beste van 't zelve, mogten raadpleegen. Stella gedroeg zich niet min listig dan hardvogtig: en uit zijne gevangenis wist hij het zaad van misnoegen en opftand in 't hart der Soldaaten te zaaijen, hun, van hand tot hand, te verftaan geevende , dat hij gelast was, hun te betaalen. Belli hieüt, op raad zijner onverzaadlijk gierige Vrouwe , de betaaling langen tijd ten achteren. Om hun te meer aan zich te verbinden, oordeelde de Landvoogd het raad-

z.aam.

Phiups de 11. van Spanje.

Sluiten