Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

356

GESCHIEDENIS

Philips pe II. van

zaam , bun op nieuw onder den eed te neemen. Doch dit te werk te .Hellen was het tijdftip des opHands. Zij Helden, op het voorbeeld der Spanjaarden , een Keuröverften aan , vielen den gehaaten Romés op 't lijf, bragten hem , benevens zijnen Stedehouder, de Heer van Rusbroek, zijnen Schoonzoon, op 't Stadhuis iri hegtenis , als mede eeuige andere Overtlen, welken , voor 't meercndeel , in den aanfiag Hemden, doch zich derwaards lieten voeren , om, des noods, eene verfchoouing in 't midden te kunnen brengen. Zij deeden de flraaten wedergalmen van 't geroep : Lang keven de Staaten! Lang leeve de Prins van Oranje ! Stella , door hun uit de gevangenis verlost, beëedigdehun in naam der Staaten. Vervolgens zogten zij de Spaanfche Bevelhebbers, die zich tegen hun opzet hadden aangekant. Vasqües, Oud -Stedevoogd van Zutphen, hadt zich in 't Kloofler der Franciscaanen verflooken, en zogt in Monniken-gewaad, en naar de wijze dier Orde gefchooren, vermomd doortegaan; met een Kaars in de hand, hielp hij zichzelven zoeken; en zij zouden hem niet ontdekt hebben ; dan een Hoogduit fche Kloofterbroeder zeide., dat die Monnik wel van hunne Orde, doch niet van hun Kloofler was. Zij vatten de leus niet: hij gaf een duidelijker, in 't Latijn, hun te gemoet voerende : Dat is de Man , vat hem. De Soldaaten greepen hem terflond, Heepten hem op Hraat, onder veel uitjouwens , zeggende . dat zij een nieuwen Bisfchop hadden .' Even min fpaai'^cu ^ij den Hopman Lopls, dien zij na dezelfde

Sluiten