Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

358 GESCHIEDENIS

Philips Be II van Spanje.

Moeilijk heden te Utrecht.

/

i 1

l

't Gewigtig einde van dit alles was , dat Friesland en Groningerland de Gendfche Bevrediging aannameu (:').

Die van Utrecht vonden zich te nabij dit Tooneel van Staatsomwenteling , om 'er niet in te deelen. Zints lang, hadden zij het vertrek verzogt der Spaanfche Bezetting, die hun onder bedwang hieldt , gelegerd op 'c Slot Fredenburg. De Soldaaten , des verwittigd , waren de Stad ingerukt, cu hadden verfcheide Huizen in brand geftooken, wanneer de Burgers , door de Duitfche Knegten onderireund , te wapen liepen, en hun na 't Slot dreeven. Zij lieten het hier bij niet berusten. Om zich te bedienen van een zo zeer aanneemlijk voorwendzel tot verlosfing van hunne Verdrukkers, befchansten zij deftraaten, floegen de binnenmuuren der huizen, die naast het Slot Honden, door, 't welkeenveiligentoeganggaf, plantten gefchut, nevens kruid en kogels , uit Hol. land en elders derwaartls gezonden. Met één woord, zij belegerden Vredenburg. Men wil, dat zij de Monniken dwongen, aan de Verfchansfingen te arbeiden, in denkbeeld, dat de Vijand, uitvreezevan io heilige Mannen te kwetzen of te dooden, op huu liet zouden fchieten. De Spaanfchen waren niet meer lan honderd man Iterk; zij verdeedigden zich zeven naanden lang, en gaven het Slot, bij verdrag, over, )it Gedenkteken der Dwinglandij werd kort daarop

ge-

(*) R. Fresinga Memoir. in G. Dumbar Annal. Tom, [I. bl. p. BuR, X. E, bl. ip/. 22.o.

Sluiten