Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

per NEDERLAND EN. 361

„ ten zou niet, dan bij wille des Konings , of der , Staaten van Utrecht, of der Plaarzen, diemenfter„ ken wilde, gefchieden mogen (*)."

's Prinfen Partij was ondertusfchen merkelijk geflijfd door Muiden en JVeesp, die mede Voldoening van hem genomen hadden (f), als ook door Haarlem 5 welke laatsgemelde Stad bedong, „ de vrije oefening „ van den Roomfchen Godsdienst, mits den Onroom„ fchen ééne Kerk tot hun gebruik laatende. Ver„ der het aanblijven der Wethouderen, tot op den „ tijd der verkiezinge , welke dan, naar ouder ge„ woonte, zou hebben te gefchieden; alsmede, dat „ de Stad me: geene bezetting zou mogen i ezwaard „ worden, dan bij hoogen nood; en, eindelijk, de „ behoudenis haarer Privilegiën (§)." Schoonhoven en Nieuwpoort hadden zich ook met den Prins verdraagen (**).

Tholen ging ook,, onrler beding, aan 'sPrinfen zij de over, en Goes was de laaüte Stad van Zeeland. welke zich bij hem voegdfe. Deeze hadt, in dit on rustig tijdperk , veel te lijden. Gezondene Smeekfchriften hadden, langen tijd, verdubbeling van last. in ftede van verligting , aangebragt. Klaagden d< Burgers over de Spanjaarden, en verzogten zij liever

Waa

1 (*) Bor, XI. B. bl. 300. Bondam Onüitg. Stukken in het II. en III. Peel.

(+) Bor, X. B. bl. 200. Hooft, I. D. bl.490. 491

($) Bor, X. B. bl. 20r.

(**) Zie aldaar, bl. 238.

Philips de II. van

Span, e.

Verfchei*

de Hol-

landfche

Steden

hadden

het reeds

gedaan.

Tholen en Co es neemen de 1 Satisfactie van den Prins.

>

Sluiten