Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips ue II. van Spanje.

i <

< < 1 2 f 1

F ii v

/

v

f< g g

fi

R

hi V tp w he

Söa GES'CHIEDENlS

of Z>«,ï/Mw, ftrakskwam 'er nog een Vaandel Spaanfehen, erger dan-de voorgaanden. Geld, tot heraahng der Duitfchers gezonden, werd aan elders liggende Vaandelen verdeeld, en die te Gaes tot last van de Stad gelaaten. De Beaümont, een ongefclukte Gouverneur, om zijneItrengheidgevreesd, iadt de Landzaaten gedwongen , hunne Graanen in ie Stad opteleggen , met belofte , dat ze niet van Ie Zolders of Pakhuizen zouden gehaald worden, lan met voorkennis der Regeerinw, en tegen goeIe betaaling ; doch hij liet dezelven brengen in luizen, door Spanjaarden bewoond. De Regeering, ich hiertegen verzettende, bejegende hij met ver' naadenfte Spaanfche fcheldnaamen van Villahos, >orcos, Putagos en dergelijken. Van binnen gelaagd en beroofd door de zulken, die zij voor hnne Vrienden en liefchermers moeden aanzien , en an buiten ingeflooten door de Vloot der Nasfau-hen, toen nog hunne Vijanden , waren zij geheel m hunne Nabuuren afgefneeden: en het Mondt geiiaapen, of men deeze Stad en 't Eiland vandeAI;meene Staaten zou afzonderen , en den Muitelin-n in handen ftellen. Toen zij zich van de Spaanhe Krngslieden ontflaagen vonden, die zich bij de tuitelingen op 't vaste land fcheenen vervoegd te :bben , bleeven zij zitten onder den last van twee

aandels Duitfchen. De Algemeene Staaten

onden, naa het fluiten der Gendfche Bevrediging, tl te mogen lijden, dat de Zeeuwfche Steden onder t Stadhouderfchap van Oranje veréénigd wierden,

Sluiten