Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$65 GESCHIEDENIS

Philips de II. van Spanje.

i

! 5 9

Onderftandgel- . den, den 1 Prins, 1 op eene Vergadering te 1 Middel- £ burgxtège liaan. 1 (

gens, gelegenheid hebben, om hier over te fpreeken: en hier alleen nog aantekenen, dat Oranje , door de omftandigheden des tijds gedrongen, in de Satisfactie, zoveel mogelijk, toetegeeven . niet lang naa het langegaane Verdrag met de Stad Goes , daar bezeting in zogt te brengen : 't zij dat hij de Regeering niet vertrouwde, of een middel zogt , om haar van de Satisfactie te doen afgaan , althans hij deedt de Wethouderfchap aanzeggen, kundfchap bekomen te iiebben, dat een hoop vijandlijk Krijgsvolk, 'mBraband liggende , het oog hadt op Zuidbeveland , en ,-eelligt over de droogte zoukunnentrekken,omzich n het Eiland te werpen , tevens zijne hulpe aanbielende , om daar tegen te voorzien ; doch de Stads Overheid verfchoondc zich met dit beleefd antwoord: , Dat zij door haare Landwagt genoeg voorzien , was tegen eenen vijandlijken aanval , verzoeken, de, men wilde haar in alle vroomheid en opregt, heid vertrouwen, waar aan geen gebrek zou ge* , vonden worden (*)."

Deeze Prins liet niets agterwege, 't geen zijn Aanlang in ftaat kon (Tellen , om den Spanjaarden het loofd te bieden. Op eene Vergadering der Staaten an Plolland en Zeeland, te Middelburg vergaderd, aaide hij hun over tot het opbrengen van honderd n zesentwintigduizend Guldens, tot het verbeteren Ier Vestingwerken van verfcheide Plaatzen: vanhonerdduizend Guldens ter maand, tot onderhoud van

vijf-

(*) Hift. der Satisf. van Goes, bl, 306.

Sluiten