Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SÓ8 GESCHIEDENIS

Philips de II. van Spanje.

Don Jan met zo veel heftigheid, dat hij in fcherpe bedreigingen over hunne wederfpannigheid uitborst; doch hij kreeg berouw, en Helde zich handelbaarder aan. Men ontwierp een Verdrag , en , in gevolge van 't zelve , werd 'er een Plakaat , onder den naam van 't Eeuwig Edicl, afgekondigd. Bij 't zelve werd de Gendfche Bevrediging aangenomen, het vergaderen der Algemeene Staaten beloofd , als mede het vertrekken der uitheemfche Krijgsknegten, binnen eenen bepaalden tijd, het flaaken van wederzijdfche Gevangenen, met die uitzondering , dat de Graaf van Bunren zou gevangen blijven , tot dat de Prins , zijn Vader, het Beiluit, bij de Algemeene Staaten te beraamen, zou zijn nagekomen ; de Koning zou, door Don [an en andere Amptenaars, 's Lands Vrijheden doen handhaaven. De Staa¬

ten beloofden, bij den Roomfchen Godsdienst en 's Konings gehoorzaamheid te zullen volharden , afgaande van alle Verbonden, ten tijde der Beroerte , met Uitheemfchen geflooten , en ook alle vreemde Krijgsknegten afdankende. Zij zouden den Koning zeshonderdduizend Ponden, van veertig Grooten ieder , opbrengen , en , daarenboven , de Hoogduitfche Knegten voldoen. Don Jan zouden zij voor Landvoogd ontvangen , terlTond na het vertrek der Spaanfche , Italiaanfche en Bourgondifche Knegten. Dit Verdrag zouden 's Konings Nazaaten, Don Jan m diens Opvolgers bezweeren moeten (*).

Grootê

(•) Hooft, I. D. bl. 492 enz.

Sluiten