Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. %7%

den zij zich langs de wegen , om dus te langer het tooneel hunner vernederinge re aanfchouwen. Deeze Krijgsknegten, gansch geftoord , dat zij moeiten wijken voor den haat eens Volks, 't welk zij veragtten, en zo menigmaal door hun overwonnen , namen, om 't zelve te tergen , den roof van tienjaaren mede, zich beroemende, dar zij, in de laatfte zes maanden , dertigduizend Menfchen aan hunne wraake hadden geofferd, 'er il-gts zes'ig van de hunnen verlooren hebbende (*). In deezervoege vertrokken, doch om welhaast wedertekeeren, de.onverfchrokken Legerbenden, die zo veele overwinningen behaald, en daar mede zo weinig uitgevierd hadden.

Een veel moeilijker Huk, dan het bewerken van't vertrek der Spaanfche Krijgsknegten, 't geen, egrer, zeer veel werks inhadt, was de bevrediging tusfehen de twee groote Mededingers, Don Jan en den Prins van Oranje. De eerstgemelde befchuldigde den laatften van een fchandlijken toeleg op zijn leeven : de waarheid van welke aanieiging hij nooit heeft kunnen bewijzen (f). Oranje liet., van zijn kant, niets ont breeken, 't geen Don [an verdagt kon maaken.

Wanneer deeze, door een Gezantfchap, te Geer truidenberg, op de Staaten van Holland en Zeelanc

be-

Ik kerm, om dat, in fteê van iTR, de T nietftaat.

Hooft, I. D. bl. 501-503.

(*) Groth Jnnales, p. 49,50. (t) Hooft, l. D. bl. 500.

E4

Philip»

BE II.

Spanje.

Don Jah

befcbiildiSt O-

RAiVJE

van den toeleg op zijn leeven.

r

Sluiten