Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SSa GESCHIEDENIS

Oranje neemt Breda met list in.

Philips de II. van Spanje.

rug komende van Namen, werwaards hij gezonden was, om last van Don Jan te haaien. Met vraagen en hervraagen wist de Prins uit hem te krijgen , dat hij een Briefje van Don Jan aan Fronsberg bij zich hadt. liet werd uit zijn broeksband gehaald, behendig, zonder het zegel te fchenden,geopend, en, in characiers gefchreeven, van deezen inhoud gevonden , dat hij de Stad nog twee maanden moest „ houden, met belofte van ontzet binnen dien tijd." De Prins bediende zich van deeze ontdekking. Meefter Willem Silvius, vermaard Boekdrukker te Antwerpen , en onlangs tot Drukker van 's Lands Hoogefchool te Leiden bevorderd, wist 's Landvoogds hand net natefchrijven; deeze vervaardigde , op 's Prinfen last, een ander Briefje, met last, „ om de „ Stad, ten beste mogelijk, op te geeven, alzoo'er „ geen ontzet te wagten was." Het onbefchadigd zegeltje des Landvoogds floot deezen nagebootften Brief. En de Hopman, bekoord door den glans van een Gouden Keten, ter waarde van vierduizend Guldens , en de belofte van dienst voor zich en zijn Vaandel onder den Prins, nam aan, dit verwi.sfeld Brje& je, welks inhoud hem bekend was, Fronsberg ter hand te Hellen, en tellen? door de S -.ad t e verfpreiden, dat het ontzet verre te zoeken was. Hij volvoerde het (luk : de Bezeirir g rankte in rep en roer; Oranje verzuimde niet, aanbiedingen te doen; men aanvaarde dezelven , enleverdedeStaddenPrinsover(*>

De

(♦) Hooft, I. D. bl. 529.

Sluiten