Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

384

GESCHIEDENIS

Philips df. ' I van Spanje.

Orante ver zogt, in Braband te komen.

j (

<

op hun vertrek volgde het flegten deezer Schansfen: hij hiagt de Friefche Eoeren in 'tgeweer, ondereen Hopman uit elke Grietenije. Dit laatfte wilde in Groningen n'et gelukken. Dan, wat laater, werden de Burgten te Leeuwaarden en te Groningen geflegt (*).

Het Leger, door de Algemeene Staaten zamengebragt, floeg zich te Wavere in Braband neder. Philips, Graave van Lalaing, voerde het bevel over 't Voetvolk, de Ruiterij ftondt onder Robert van Melun, Burggraaf van Gend. Jan Casimik,Paltsgraaf van den Raijn, onder andere Gebuurvorften, door de Staaten aangezogt, om onderftand van manschap bij hem te mogen werven , antwoordde hun zeer gunftig, met bijgevoegden raad , om den Prins van Oranje tot hoofd der Regeeringe te kiezen. De Steden van Holland werden door de Algemeene Siaa:enverzogt, om honderdduizend Daalers , en die van Zeeland, om honderdduizend Guldens optebrengen. Bun werden in 't geheel, voor een bepaalden tijd, :n onder zekere voorwaarden , honderd en vijftigluizend Guldens aangebooden. De Algemeene Slaaien, bemerkende, dat Don Jan de vertrokken Spanaards weder opöntbooden hadt , en vreezende voor le oogmerken des Konings., die op hun lchrijven niet ntwoórdde, werden ernftig reraade, denl-rinsvan )ranje in Braband te nooeiigen ( f ). Zijne Vrienden,

(*) Hooft, L D. bl. 532. (t) Burm. Annal. P,-af. p. 70.

Sluiten