Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN. 3«9

hij een Leerling en Tafelgenoot van Calvin ge" weest hebbe. Volgens het gevoelen van dien gel vaarlijken Mensch , is 'er geen wettig Staatsbeftuur dan dat der Zwitzerfche Cantons; hijmerkt alle Vorften aan als Dwingelanden en Geesfelsdes " Menschdoms (••)," De Staaten hadden eene verdeediging van hun gedrag , in zeven taaien , m t licht gegeeven , waar bij de onderfchepte Bneve. van Don Jan tot Bijiaagen dienden. Deeze verdee diging zette Don Jan aan tot het voeren der b.over bijgebragte taaie (f).

Te fchitterend was de verheffing des Pnnfen vai Oranje , om den nijd niet tegen hem optelntzen De Hertog van Aarfchot, de Markgraaf van.Havrech Philips, Graaf van Egmond, nevens verfcheide ar dere Heeren , ten getale van twintig, ziende, d. 's Volks genegenheid, waar in zij voorheen dee d:r zich alleen op Oranje vestigde , en zijn invloec van dag tot dag, toenam, met vermindering van de hnnnen , waar door 't gefchaapen Itondt dat ■ Prins, dien zij zich gelijk rekenden , hun boven hoofd zou wasfen, werden te raade, om Matthi. Aartshertog van Ooftenrijk , 's Keizers Broede heimlijk te verzoeken , om de LandvoogHj over Nederlanden te aanvaarden. Zij gaven voorrede A« om de Kerk en den Koning dienst te doen, u ' zu

(») Bor . IX. B. bl. 592. en Auti. Stukken, I. D l8o Willem de I. UÏ.D. bl. 92. ftj.Bon, A*th*StukL h D. bl. 151* v F 4

Phium de II. van Spanje.

1 Matthi-

as als

Land» voogd - her-

waards

veizogt.

»

n le 't s,

de

en >ke bi.

Sluiten