Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN 3*1

en 't gevaar van zulk een aanflag. Rijhove bleef bij zijn opzet , om te ftaan of te nerven. De Prins ftondt hem niet meer te woord, en trok de fchouders op • in Rijhove een? ftoutmoedig Man ziende , in ftaat, om een bijkans hooploozen aanflag uittevoeren. ' Niets viel 'er wijders voor tusfchen hem ehOranje. Dan Aldegonde vervoegde zich bij Rijhove, met vermaan, dat hij zijn beftek zou doorzetten, zonder den Prins des meer te moeijen ; deeze vaardigde den Heer van Dolhain af na Gend , om

te zien, hoe het zich toedroeg (*). Imbize fprak

den Hertog op ftraat aan, en drong hem tot de beloof de afkondiging en 't herftel der oude Voorregten Aakschot voerde hem, vol hevigheids, te gemoet dat men die muiters, die vrijdomkraaijers, wel vin den zou, en ftom ma«ken ntêt eenflrop om de keel al waren ze nog zo zeer opgeftookt door den Prtn van Oranje. Dit was genoeg , om Imbize en d omftanders in vuur en vlam te zetten, t Geruo vloog van wijk tot wijk. De Burgers liepen te w: pen, deezen ze voor die, geenen voor eene andere pa: tij aangordende. De Wethouderfchap tradt tusfche beiden, en wist de gemoederen nedertezetten. D was nauw gefchiedu of Rijhove kwam inrijden,£ ftookte, met anderen, het vuur des nog fmeulendf opftands aan , door den Burgeren de woorden Fr, Tteid en Foorregten in de ooren te doen klinke

Ge

(*) Hooft , I. D. bl. 54°' TlJUAN' Lib*LXIV"p*" Protii Annal. p. 51.

phhlps ie II. van Spafije.

> t

a ït n n

r 1.

:n 3.

Sluiten