Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de ii. van Spanje.

Oranje te Gend verzofrr en inge- ! haald.

i 1 i | t

394 GESCHIEDENIS

Geen grooten aanhang kon hij op de been brengen, doch hadt, met de zijnen , moeds genoeg, om na 't huis van den Hertog te ftreevcn, en hem, metee. nige Perfoonen van groot aanzien, gevangen te neemen. Zij werden befchuldigd, dat zij den Prins van de Ruwaardij over Braband zogten te verfteeken, en fcheuring onder de Landfchappen te verwekken; 'dat zij voorhadden , den Aardshertog tot Landvoogd en eenen Raad van Staate naar hunnen zin te kiezen, alles buiten bewilliging des Konings en der Algemeene Staaten; dat zij Volk in Gend hadden willen brengen, en den Prins beoorlogen , zo hij zich het bewind van Braband niet onttrokken hadt ; ten flot verklaarende, dat zij liever het Land toteenroof aan Don Jan zouden overgegeeven, dan in deezen iunnen foeleg mislukt hebben (*),

De Algemeene Staaten toonden hun misnoegen o/er het voorgevallene te Gend, en zogten de Gevangenen te doen ontdaan, 't welk zij niet konden ververven. Maar, de Prins van Okanje, 't zij hij vreesJe , al het haatte van dit bedrijf op den halze te suilen krijgen , 't zij g-dreeven door medelijden met :enen genoegzaam vernederden Vijand, tradttusfchen >eiden voor ^arscjstox , die het verdriet fmaakte, 'an zijne vrijheid aan zijnen Mededinger te moeten lankweeten (f). Vervolgens noodigden de Vlaavingen zijne Hoogheid te Gend, om op de verwarde

(*) Hooft, I. -D. bl. 54rt (t) Bor, xi. B, bl. 308-

Sluiten