Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN. 399

De vermaarde Alexander Farnese , Prins van P^tna, Zoon van Maroareet, de geweezene Landvoorste, verfcheen in de Nederlanden, aan thootd eens in den krijgshandel bedreeven Legers Spanjaarden en Italiaanen. Hij nam in foldij Duitfchers, Franfchen en anderen , door den Graaf van Mansfeld , toen uit Frankrijk aangevoerd : zo dat hij, behalven de tweeduizend Ruiters , achttienduizend man onder zijne Vaandels telde. Op zijn Standaard hadt hij een Kruis laaten fchilderen, met dit bijfchnlt: Onder dit teken heb ik de Turken overwonnen , en onder dit teken zal ik de Kettert overwinnen. Om de Soldaaten te bemoedigen, en hun door Godsdienstijver te prikkelen, hadt Don Jan van den Paus eene Bulle weeten te verwerven , welke den Hemel toezei aan allen, die in deezen krijg fneuvelden , even als voorheen in de Kruistochten tegen de Turken gefchiedde. De beide Legers lagen in het Graaffchap Namen; maar dat der Staatfchen , fctaoon niet zeer ongelijk in getal, moest in krijgsbekwaamheid en moed verre wijken voor dat der geoefende Spanjaarden (f).

In 't voorüitzigt van deezen ongelijkenkans,kreeg de Veldmaarfchalk Goignies last, om, met het Le^ ger, na Braband te rug te trekken. Hertochten, onder 't oog des Vijands, zijn altoos gevaarlijk. Hij nam den weg na Gembloers, langs een eng pad, nevens eer fliikerig fpoor,wanneer hij door de voorhoede der Span

J jaar

(*) Hooft, I. D.bl. 555.

III. Deel. 2. St. G

Philips de II.van Spanje.

Alexander Far-

neze

komt, met een talrijk Leger, in de Nederlanden.

Nederlaag der Staat-, fchen bii Gem* bloers.

4

Sluiten