Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PlilI.fPS

deI[. van Spanje.

Verdere vennee(leringender^^wjaarden.

1

I ] ] <

{ \ ( ï

40» GESCHIEDENIS

jaar-den aangevallen , gevangen genomen , en zijn Leger verflaagen werd. De R uiterij zogt de veiligheid in de vlugt. Men wil, dat de Staatfchen, aan dioden en gevangenen , zesduizend man verlooren. Het voordcel, door de Overwinnaars behaald, was te aanmerkelijker , dewijl zij bijkans geen volk verlooren, den flag met zeshonderd man begonnen, en niet meer dan twaalfhonderd hadden, toen de overwinning zich voor hun verklaarde (*).

Deeze nederlaage hadt men toetelchrijven aan de aloufy, door de verheffing des Prinfen van Oranje veroorzaakt. Ik bevondt mij toen, zegt de Gefchiedxhrijver Petit , in 't gevolg des Burggraafs van Gend. Zo ras de tijding, dat de Prins Algemeen Stadhouder des Aardshertogs geworden was , in de legerplaats kwam , hieldt men niet langer Krijgsrad; de Burggraaf, de Veldheer Lalainc en de roornaamfte Bevelhebbers verlieten , de een na den mder, onder verfchillende voorwendzelen , het Le$er. Eenigen begaven zich na.£rusfel, om de Bruioft bijtewoonen des Heeren van Berzeele met de

vlarkgravinne van Bergen. Nauw was de tij-

iing deezes nadeeligen flags in die Hoofdftad verbreid , of het Volk ftondt op, liep te wapen , dreiende, het op de Berokkeners van den oorlog te zullen vreeken. De Prins van Oranje vondt veel werks, m 't zelve tot bedaaren te brengen : die , vervolens, met Matthias en de Staaten , zich na Am-

itier*

(*) Hooft, I. D- bl. 557.

Sluiten