Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. *ci

werpen begaf, Brusfel, onder den Graave van Bossu , met dertig Vaandelen bezet laatende. Men vreesde alle oogenblikken , dat Don Jan zich'.met zijn heir voor de poorten zou vertoonen. Gembloers , Leuven, Tienen , en verfcheide andere Plaatzen in Braband en Henegouwen, gaven zich ter eerfte opeifchiug over, of werden daar toe met de wapenen gedwongen (*). Doch Don Jan , verpligt zijne krijgsmagt te verdeden , om bezettingen in de vermeefterde Plaatzen te laaten, was niet in ftaat Brutfel te belegeren. Dan alle deeze kleine bemagtigingen konden het verlies niet opweegen van Amfterdam, ten dien tijde den Spanjaarden ontnomen.

Alle mogelijke middelen hadt men aangewend, om deeze wederftrecvige Stad aan de Staatfche zijde overtebrengen. Zij hadt de Gendfche Bevrediging piet dan fchoorvoetende en onder voorwaarden aangenomen. Eer zij den Prins voor Stadhouder erkenden , hadden de Overheden, allen ijverige RoomschCatholijken, ftrenge voorwaarden ten opzigte van de Hervormden , en omtrent den Koophandel veel bedongen. Te vergeefsch beriepen zij zich op de voordeden der Bevredigtnge. Men hadt, om hun te dwingen, den Handel geftremd, en bijkans alle toegangen na de Stad geflooten. Doch, onder de hand, waren zij opgezet door Don Jan , die hun de uitlokkendfte belooningen voorftelde van wege den Koning. Zo ras deeze onderhandelingen uitlekten,

be-

(") Hooft, I. D. ft. 558 enz.

G 2

Philips de II. van Spanje.

Aanflag op Amfterdam.

Sluiten