Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

402 GESCHIEDENIS

beflooten de Staaten van Holland, die dus lang het aantasten van Amflerdam wederhouden hadden, die Stad met geweld te dwingen. De onderneeming werd toevertrouwd aan den Overfren Herman Helling, die tien Vaandels Voetvolk onder zich zou hebben , en onder deezen dat van den Hopman Nikolaas Ruikhaver. Vier derzelven zouden , in Vaartuigen verftooken , zich na Amflerdam begeeven, bij de Haarlemmer Poort, waar zich de andere zes, 's morgens, den drieëntwintigften November , zouden vervoegen; doch, door misverftand, werden zij

voor de Poort der Stad Haarlem gebragt. Naa

het aanneemen der Gendfche Bevrediging , konden de Soldaaten des Prinfen in de Stad komen , mits hun geweer bij de Poort laatende. Francois Circourt , Luitenant van Helling , maakte van die vrijheid gebruik, en kwam , met zeven of acht rappe gasten, ter Stad in. Om te beter hun oogmerk te vermommen, bragten zij den nagt door in dansfen met eenige Burger- dogters. Den volgenden morgen, ten beftemden dage, gingen zij , om zeven uitren, na buiten , en ontmoetten , hun geweer wedergekreegen hebbende, eenigen bruiner flil ontlchccptemedemakkeren: met deezen veinsden zij in gdfchil, cn van woorden tot dagen te komen: 't geweer word: uitgerukt : de Poortwagt fchfel tOC, i m r& | den te fcheiden: dit was juist hun zoeken. Zij veréénigden zich terftond, vielen i p dl n Iw aan , vecftrooiden ze, en vermeefterdende Poon De kreet ging op onder de Staatfchen: Zege! Zege ! de Stad

is

PtltUPS

de II. van Spanje.

Sluiten