Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN, 403

• js ons! De Soldaaten kwamen uit de Schepen voor den dag, en trokken, met vliegende Vaandels , de Stad in, na den Dam, roepende: Oranje I Oranje ! de Stad is ons '. Maar dewijl de zes Vaandels , die zich voor de Poort te Haarlem ven^oegd hadden, niet opdaagden , en Helling wel andere hulp zogt, maar niet kreeg , begonnen de Burgers wederftand te bieden, en kreegen de overhand : de Invallers moeiten de Stad ruimen , Helling zelve en Ruikhaver werden flachtöffers van hunnen veel gewaagden aanflag. Oranje toonde zich misnoegd over deeze mislukte ondernceming.

De Staaten van Holland, bij wien men bittere klagten Hortte, wegens dit hun beftaan, om de Stad te overweldigen, verdeedigden dit hun gehouden gedrag , en zogten, door het voorttezetten , het verder te regtvaardigen. Op hun last bezette Sonoi alle de toegangen, 't Gebrek werd zo groot, dat veele armen verzogten, te mogen uittrekken, 't Geld kwam zo fchaars om , dat men het Zilverwerk , en zelfs een zwaar zilveren St. Nicolaas Beeld fmolt, en 'ei Noodmunten van lloeg. In dit uiterfte gaven d£ Amfterdammers aan de Gevolmagtigden , die zij m de Staaten van Holland afvaardigden , volmagt; on het Verdrag op de best mogelijk wijze te fluiten. Dc tusfchenfpraak van Utrecht verhaastte het treffen dei Verdrags, welks voornaamfte Punten waren, „ da „ alleen de Roomfche Godsdienst binnen de Stad ei „ binnen de Ambagtsheerlijkheden, aan de Stad he G 3 „ hoo

Philips de II. van Spanje.

De Stad gaat aan de Staatfche zijde over.

l

Sluiten