Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

404 GESCHIEDENIS

Philips de II. van Spanje.

„ hoorende, zou geoefend worden: doch daar bui* „ ten zou de oefeiiing van den Hervormden Gods;, dienst eenen iegelijkcn vrijltaan : ook zouden de ,, Hervormden eene eerlijke begraafplaats binnen de Stads Vesten hebben. De Ballingen zouden weder vrij in de Stad k omen woonen; de Stad haare Handvesten en Vrijheden , voor de Beroerte ,, ontvangen, behouden , met uitzondering flegis „ van twee punten, het beroep op den Grooten Raad ,, te Mechelen, en de uitbreiding van 't Stads Ge,, bied, tot vierhonderd roeden buiten de oude paalen, betreffende. Dat , raakende het Paalgeld, „ weleer aan Amfterdam vergund, en , geduurende „ de Beroerte, door den Prins aan Enkhuizen toege„ ftaan, elk zijn regt behouden zou. Dat de Stad ,, niet zou draagen in de fchulden , door Holland „ en Zeeland, zints het begin des jaars MDLXXII, ,, gemaakt; doch in de lasten , naa deezen opte„ brengen, ffaatswijze, bewilligen. Dat de Schout, „ over verkorting, ter zaake van den Godsdienst, „ niemand in regten zou betrekken , voor dat het „ bewijs bondig gekeurd ware bij vier perfoonen, „ door den Prins of de Staaten van Holland en door „ de Burgemeelters, uit de Poorters te kiezen, die,, „ in geval van verfchil, een vijfden tot zich zouden „ mogen neemen. Ieder zou vrijheid hebben , om „ te komen in , of te vertrekken uit de Stad. Alle „ geregtlijke klagten tegen eenige Amflerdammers, „ over 't voorleden beftuur der Stad , zouden ge-

„ fchorst

Sluiten