Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 4"?

gelaaten, en om hem te raadpleegen. eer men iets van aanbelang ondernam (*). Bij aanhoudenheid hieldt zij Philips voor, dat zij , vermaaningen en bedreigingen gebruikt hebbende, om Oranje en de Staaten overtehaalen tot onderwerping aan hunnen Oppervorst , niet kon nalaaten, hun hulpe toetefchikken, tot dat hij hunne bézwaaren hadt weggenomen , uit vreeze, dat de wanhoop hun zou drijven, om in de armen van Frankrijk te vallen. De toegeftaane geldfommen kwamen uit Engeland , en werden belteed tot het aanwerven van een Leger onder den Hertog Jan Casimir. Dan de toegezegde Manfchap bleef agter. En zij zag met fmert de Staaten gereed, om van de hulp, door den Hertog van Anjou aangeboden, gebruik te maaken. Haare fchroomagtige ol dubbelhartige Staatkunde deedt haar Gezanten houden bij Don Jan , als mede bij Hendrik den III, Koning van Frankrijk , fchoon hij de ontwerper zijns Broeders, den Hertog van Anjou , begunüig ' de(t>

De fchitterendfte, fchoon vrugtlooste , onderhall deling der Algemeene Staaten was die op den Rijks dag te Worms, in Sprokkelmaand deezesjaars, waa Aldegonde het woord voerde , en eene aanfpraal in 't Latijn deedt, welke voor een. meefterftuk de Welfpreekenheid gehouden wordt. Hij fchildert d

wreee

(*) Aft. Publ. Angl. Tom, VI. P. IV. p.178. Hume • bl, 225.

tf) Hooft, I.D. bl. 569 '575*

os'

Philips de II. van Spanie.

■ Aldïj goinde

op de» ' Rijks: dag ,te

IVormu

r 9

Sluiten