Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MR NEDERLANDEN 4*1

galg voeren , waar aan zij zo menig een geholpen hadden. Zij werden aan den St. Jnthoni's Dijk, even buiten de Stad, weder uitgezet. Deeze omwenteling ging toe zonder het ftorten van een druppel bloeds. De woede koelde zich aan onbezielde lichaamen , aan Eeelden , Altaaren en Schilderijen, boven al in 't Kloofler der Minderbroederen , meest gehaat, om dat zij kennis van de Ketterij plagten te neemen, en men in dit Verblijf , naa het volvoeren der doodvonnïsfen, gewoon was het Bloedmaal, gelijk men 't noemde, met de Wereldlijke Regters, te eeten. Vier ligte Kwanten gingen in het ïoorentje , of de Burgemcefters Kamer , zitten , en fpeelden. fpotswijze , de rol van Wethouderen. 's Anderen daags, werden de afgezette Wethouders , ten over (taan der Gemagtigden van Holland, door de drie Schutterijen , van Eed en Ampten ontflaagen. O] den derden dag naa den opftand, koozen de Schut terijen zesendertig agtbaare Schutters: onder deeze waren veele Uitgeweekenen en Ballingen , de meeft Hervormden. Deezen verkooren Burgemeefters e Schepenen. Bardes werd, onder anderen, met d Burgermeelterlijke Waardigheid bekleed. De 0/ roomfche Regeering maakte zich meefter van de Ke ken, en de Gereformeerde Godsdienst is , zints die tijd , in de Stad de heerfchende geweest. Doch < Wethouderfchap ftondt toe, dat de Lutherfchen t Doopsgezinden afgezonderde Vergaderingen hieldei zij gedoogden ook , dat de Roomfchen, heimlijl ter Godsdienstoefening bijéénkwamen, fchoon zul

VI

Philips dr II. van Spanje.

>

1 i 1 e

rnle u r.

* *

b

!«*!

Sluiten