Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

412

GESCHIEDENIS

Pmi.ips de II van Spanje.

Oproer te Haarlem.

veele Gereformeerden geweldig tegen de borst was (*).

Het bedrijf te Amflerdam was zo veel als het Vaandel des Opftands planten. De Omwenteling te Haarlem ging veel ongefehikter toe. niet beftemdeu beftuurd zijnde door Mannen van kunde en aanzien, maar aangevangen en volvoerd door Soldaaten. Op Sacrament!• dag, den negenëntwintigften van Bloeimaand, ftooven zij, naa 't eindigen der Misfe , met geveld geweer, ter Groote-Kerke in, die nog vol volks was. Eenigen , zo Burgers als Geestlijken, kwamen 'er gewond uit. Een Priefter werd , van achteren, doorftooken. De Bisfchop, die gepredikt hadt, kwam vrij met vijftig Guldens in de handen te Moppen. Zij vielen aan 't rooven , de Altaaren leden weinig last, dewijl men 't meer op buit , dan op de Beelden gemunt hadt. Deezen haalden zij ook uit de Kloofters en Kerken der Minderbroederen en Predikheeren en het Kloofter der Bagijncn. De Staaten deeden den Moordenaar des Prieltersmetden dood üraffcn. Tot Herfstmaand bleef de GrooteKerk geflooten , en toen aan de Hervormden toegcweezen, ondanks alle tegenvertoogen der Roomschgezin den.

Niet alleen zogtcn de Hervormden , waar zij de overmagt in handen hadden, de Roomfchen te drukken,

(j) Hooft, I. D. bl. 576 enz. Wagenaar, Amflerd. III. D. bl. 469. en IV. D. bl, 1. enz. (t) Hooft, I. D. bl. 579.

Sluiten