Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der.' N E D E R L A N D E N. 41?

weldigden den Roomfchen verfcheide Kerken (*).

In Zeeland, in de Stad Goes , was de Satisfactie wel aangenomen, dan nog niet afgekondigd , of de Hervormden zogten die tebreeken, door de oefening van hunnen Godsdienst intevöeren. De Oproerigen hadden aan het hoofd een Kleermaker , die terftond gevat en, vervolgens, voor eenigen tijd , gebannen werd. Dit voorbeeld kon acht of negen ijverige Proteftanten niet affchrikken , om meer openlijk , dan voorheen, in Bloeimaand, te vergaderen. Hun getal groeide aan, en hier mede wies ook hun moed. In Herfstmaand , verzogten zij eene Kerk. De Regeering, dugtende voor geweld in gevalle van weigering , ftondt hun de Gasthuis-Kerk toe. Vier der Verzoekeren werden binnengelaaten, omditverllag tehooren: zij verfcheenen gewapend, en, in't uitgaan, toonden zij hun ongenoegen over de toegeftaane Kerk. Daar mogten, zeiden zij , de Paapen in preeken : en eischten voor de Overheid , hun de Kerk der Kruisbroederen of het Zusterhuis te ruimen, met bedreiging van ze anders één van beiden met geweld te zullen inneemen. Zij kreegen deverzogte Kerk. Deeze toegeevenheid maakte hun ftou> ter, en zij vorderden , benevens andere voorftellen van minder belang , eene wedde van vierhonderd Guldens voor hunnen Leeraar: als mede, dat de Roomschgezinden hunne Ommegangen en andere Plegtigheden, voortaan, binnen hunne Kerken zou

dei

(*) Bor, XII. B. bl. 57. Reyd, II. B.bl.17,18. H a

Philips de II. van

Spanje.

Gewelde-

naarijen der Gere* formeer' den te Goes.

Sluiten