Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*2o GESCHIEDENIS

Philips de U. van Spanje.

Oorfprongder Mal- ■ contente:}.

fche Bevrediging, van wege het begunftigen van ren Roomfchen Godsdienst, een heilloos punt, en hij fcholdt den Prins van Oranje, dewijl hij zich, omtrent dit Artijkel, hadt laaten omvallen , „ dat men, „ in 't.ftuk van Traelaaten, zijn woord moest hou„ den voor eenen , die om God noch Godsdienst gaf. De Gentenaars, opgehitst door dergelijke voordellen, en andere Oproermaakers, die zich der ftrafre nier wisten te onttrekken, dan door de onlusten te vermeerderen, en aan den gang te houden , verdreeven alle Geestlijken , maatigden zich hunne Goederen aan , hielden de gemeene Middelen , tot 's Lands Schatkist behoorende , in, verkogten de Geestlijke Goederen en geroofde Kerkcieraadien, fmolten de Klokken en 't koper der Kerken, 't zelve tot gefchut vergietende : zij befteedden het geld tot aanwerven van Krijgsvolk en het verftc-rken van Gend. Van daar trokken zij door Vlaanderen, beroofden de Kerken, en bragten den buit te :3ier Stede (*).

Alle poogingen, aangewend, om deeze oproerige en gevaarlijke Geestdrijvers tot reden te brengen, waren vrugtloos. De Waaien , te hegter aan het Roomsch-Catholijk Geloove verbonden, doordien zij het met eene geheele nedwlaage in de Nederlanden gedreigd zagen, en zich niet meer kunnende verlaa:enopde Gendfche Bevrediging, nergens balddaadi-

ger

(*) Meteren, VIII.B. f. 143, Hooft,I.D. bl.582. ►83.

Sluiten