Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pijrups de H. van Spanje.

Hun

Krijg tegen de Gentenaars.

1 < I

e

C d v b

SJ

dj g<

JE

bi SI

4ï? GESCHIEDENIS

De Gentenaars, meest in haast opgeraapt Volk,, waren veel beter in (iaat, om Kerken te berooven, Priefters en Nonnen uittefchudden en te verdrijven, dan om flag te leveren, enkreegen, in veelvuldige fchermutzelingen, meeften tijd, de nederlaage. Vergeefiche moeite wendde men aan, orn die lirijdende Partijen te verzoenen. Zij weigerden volftrektde gevangenen te ontdaan, en verklaarden , dat het bewind der vier Leden van Vlaanderen aan hun vervallen was (*). Om den voortgang der Waaien te f uiten, werden zij te raade , zich van Kortrijk te erzekeren. Rijhove, wien deeze toeleg was aan>evolen, zwoer, niet uit de Stad te zullen gaan, er hij Hessels en Vrscn , twee der gevangenen, levens den Hertog van Aarfchot, in hegtenis gezet, ag hangen. Zij waren beiden gehaat en gevloekt, ls geweezene Leden van den Bloedraad. Rijhove n Imbise haalden hun uit de gevangenisfc , en ver^ ordeelden ze, naar Krijgsgebruik zonder regtsgcing of voorweeten der Overheid, ter doodftraffe, 'ekezij volvoerden, met de dus gevonnisten aan een 3om, op den weg na Kortrijk, optehangen. Hes;ls hadt, naar 't zeggen van Rijhove, het Vonnis :r Graaven van Egmond en Hookne opgefteld en fchreeven, met een dergelijk den Prins van Orangedreigd , en zwoer nog dagelijks bij zijn grijzen ard, dat bij Rijhove en Imbize zou doen ophann. Uit wederwraak, fneeden zij de gehangenen

de

{%) Hooft, I. D. bl. 584,

Sluiten