Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beel NEDER LANDE N. 4»S

de baarden af, ftaaken die op hunne hoeden , en kwamen, zo lcclijk opgcfchikt, ter Stad in (*).

Brusfel bleef niet vrij van beweegingen, ter oorzaake van den Godsdienst. De Heer van Champagni , met leede oogen ziende , dat de Onroomfchen in de Roomfche Landfchappen zo veel opgangs maakten, zogt' de PMandfche Knegten ter Stad; uit , en anderen, voor de Poort liggende , daar binnen te krijgen. De Prins wist dit werk ten Hove te doen haperen. Champagm wendde het over eenen anderen boeg, en bragt te wege, dat'ereen Smeekfchrift, op naam der Geestlijkheid, des Adels, der Wethouderfchap en der Gemeente, werd opgefteld, om het den Aardshertog overteleveren , inhoudende , „ dat „ men bij 't Roomsch Geloof tn 's Konings gehoorZ zaamheid, twee punten, zo hooglijk en zo me„ nigmaal beloofd , behoorde te blijven , immers „ geene oefening van een ftrijdigen Godsdienst bin„ nen Brusfel, den Zetel des Landsheeren, tegedoo„ gen, alzoo luttel als Parijs zulks , ten dien 10-

, zigte,leedt." Staatlijk vergezelfchapt , en door een groote fleep van nieuwsgierigen gevolgd, bragt men dit ftuk na't Stadhuis, en vergde de Wethou, ders, daadlijk perfoonen te gelasten , om na Antwerpen te trekken, en het Smeekfchrift zijner Hoogheid te behandieen. De Regeering, over zulk eene vreemde boodfchap verfteld, nam uitftel tot morgen , om te raadpleegen met de zodanigen , die zij gewoor

Philips de II. van Spanje.

Opfchndding te Brusfel.

Sluiten