Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philih de II. van Spanje.

De Hertog vaa slniou voor Befckermer'der Nederlandjche Vrijheid uitgeroepen.

1

4*6 GESCHIEDENIS

de moest wijken, en zijne Partij het flagveld laaten: weshalven de Staatfchen zich de overwinning toeichreeven (*).

De Franfchen bragten , om dien tijd, hun eene aanmerkelijke verflerking toe. De Onderhandelingen , met den Hertog van Anjou aangevangen, werden tot ftand gebragt. De Catholijke Hoofden en de Walfche Staaten, ongerust over den fchielijken opgang der Hervormden en der Hervsrminge , hadden de overkomst van dien Prins, voor goed Catholijk bekend, zo veel mogelijk , bevorderd. De Koning van Frankrijk begunftigde , in 't geheim , dit ontwerp, min uit genegenheid voor den Hertog van Anjou , bij hem gehaat en verdagt, dan om een onrustigen Broeder van het Rijk te verwijderen. De Koning van Spanje klaagde hier over geweldig; maar Hendrik, die, in de daad, zijne andere Onderdaanen niet tot gehoorzaamheid kon brengen , verklaarde , dat het buiten zijne magt was , zich tegen de maatregelen en handelingen zijns Broeders te verzetten. Koningin Elizabeth , haare jaloufy en llaatkundige vrees niet kunnende verbergen, dreigde den Koning van Frankrijk, dat zij verpligt zou weezen, Philips hulpe te verkenen, indien de Franfchen eenen toeleg hadden , om zich in de Nederlanden te irestigen. De Koning antwoordde , dat hij reden riadt, om van haar het zelfde te denken, 't geen zij

hem

O) Bon, XII. B. bl. 51. 50. Strada , Dec. I Lib> : p. 569—.562.

Sluiten