Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. a*9

de Vlaamingen en Waaien verteerden elkander , en bragten de Gemeene Middelen niet in'sLandsschatkist; Gelderland, Friesland mOverijsfel hadden genoeg met zichzelven te doen ; Holland en Zeeland begonnen eenigzins adem te haaien ; en de overige Gewesten hadden weinig vermogen, of waren in 's Vijands magt. Mer dit alles kostte het Leger alleen, zonder de Bezettingen , ter maand , negen tonnen fchats, en zes maanden verliepen 'er, dat men niet boven de vier tonnen inkreeg. In deezen deerlijken toeftand konden de Aardshertog, de Prins en de Raad van Staaten flegts zo veel gelds bijéén krijgen , dat zij ééne maand agterftaljige foldij betaalden. Dit geld bedwong, voor eenigen tijd, het Volk, op 'tpunt, om aan 't muiten te liaan. Bossu ondernam een vergeeffchen aanflag op Leuven, mmNivelle en eenige andere Plaatzen in. Vrugtloos was. zijn poo gen, om Don Jan tot een hoofdtreffen uittelokken; deeze hieldt zich, op zijne beurt, in zijne verfchansfingen bij Namen. Anjou vermeefterde Brusfel, ei kreeg Maubeuge bij Verdrag (*).

Het Spaanfche Leger hadt veel te lijden van dePes en Roodeloop. Don Jan zelve werd aangetast doo eene fleepende ziekte, waar eenekwaadaartigekoon toefloeg, en hem, in 't drieëndertigfte jaar zijns let vens, wegrukte. Hetfchijnt, dat de laatfte teger flagen , welke hem troffen, en de wanhoop, om u Spanje eenigen bijftand te krijgen , tot het erntli

v001

(f) Bor, XII. B. bl. 59.

Philips de II. van Spanje.

(

: Dood van , Don Jan.

s

i

g t-

Sluiten