Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j,eh nederlanden. 43-

banje beftondt hier in, dat hij, met zo veelfchranderheidsenbeleids,zich wist te bedienen van detijdsomftandigheden, dat hij alle de Nederlanden aan zijne belangen verhoudt, en het vertrouwen was vari een Volk, 't geen hem kortling voor een vijand van den Godsdienst en het Vaderland aanzag. En 'etvalt geen twijfel aan, of zijne Staatkunde zou de Zeventien Landfchappen den Koning van Spanje onttrokken , en de eerzugt van verfcheide anderen , die na deeze Landen dongen, verkloekt hebben, indien (nijdigheid van Godsdienstbelijdenisre geen onoverkomelijke hinderpaal in den weg gefteld hack.

Naa dat Europa vardeeld was lü Roomsen en Onroomsch, kreeg de Godsdienstbelijdenisfe eenen kragtigen invloed op de Staatszaaken. Men heeft door gaans opgemerkt, dat bijzondere Godsdiensibelijde nisfen het vuurigst verdeedigd worden, hoe nade zij aan den oorfprong zijn , en men meer geweld gebruikt, om ze te vernietigen, wanneer het met ge lukt, ze in de geboorte te fmooren. Aanhangen die hunne kragt voelen, en bemerken, dat zijgeftiji worden, betoonen den onverfchrokkendften^ moec Bedwouge driften borften met geweld los. Ten ti de van Burgerlijke Onlusten behaagen nieuwe Gevo lens meer dan anders. Naa den dood van Redui sens maakte de Leer der Hervormden, in alle deN derlanden, meer en meer opgangs : en veel groot zou deeze geweest hebben, indien delosbandigeni doldriftigen onder de Hervormden de Roomfchen ni onbillijk en op eene fchandelijke wijze mishande III. Deel. 2. St. 1 ha

Philip» de II. van Spanje.

De flaat van den Godsdienst;

f I

9

a i-

it m et 14 A-

Sluiten