Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43*

GESCHIEDENIS

Philips

de II. van Spanje.

Schandelijke han- ( delwiize van Broeder Cor- ; NEi is te Brugge. ■ (

(

I 1

) 1 1

c

hadden. De laatstgemelden zouden gereed eene Godsdienstbelijdenisfe, die de Spaanfchen aankleef, den, verworpen, en de nieuwe Leertiellingen , de Vrijheid begunftigende, beleeden hebben : zij wankelden bijkans allen ; doch overmaat van tegendrift bewoog veelen, bij 't,oude te blijven. Op een tijd, dat elk van onafhanglijkheid roept, wil niemand,in een Huk van zo veel aangelegenheids , dwang dulden. Geweld verbittert fiere gemoederen. Wanneer de drifren gaande, en de Staatkundige met de bijzondere belangen in tweeftrijd zijn , wordt de Godsdienst veelligt de fpeelbal der Oproerigen , en :en werktuig der Eerzugt: en blinde drift is bij 't *ros het eenig beginzel , zonder dat overtuiging bij ie andere Partij gevonden wordt.

De ergernisfen, die de Roomfchen en Onroomfchen dkander gaven , verbitterden beide de Aanhangen ;egen elkander. Het fchendig pleegen der ftomme :011de eeniger Franciscaner Monniken te Gend en te brugge fchandvlekte niet alleen de Kloosterorden in le Steden, maar wreef den Roomfchen Godsdienst lesgelijks ook eene vlek aan. Een Franciscaan te 3rugge, Cornelis Adriaanszoon, van Dordrecht ;eboortig, onder den naam van Broeder Cornelis lekend , deedt den Roomfchen groote onëere aan. fcijh gladde tong, ftijve kaaken, en onbefchaamde 'rijmoedigbeid, die geen Perfoónen fpaarden, en al?s op de ruwfte wijze voorfielden , hadden hem ierugt gemaakt. Zijn tieren, raazen en fchelden op e Overheden en Ketters trok veel volks , door onder-

Sluiten