Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 433

derfcheide beginzels gedreeven , in zijn gehoor. De Vrouwen liepen hem fterk na. Eén zijner geliefde onderwerpen was de volmaaktheid van het ongehuwde leeven, en hij fchilderde de gevaaren der wettige huwelijks-geneugten met zulke zwarte kleuren, dat hij veelen beangst maakte, en getrouwde Vrouwen ongerust over haaren ftaat. Veele jonge Dogters namen een befluit , om nooit in den Egt te treeden. Dit bedwang natuurlijk de zwaarigheden en begeer tens vermeerderd hebbende, wist hij haar zo dwaas te broeden, dat ze zich lieten overhaalen, om over haare Verborgen misdaaden en onkuifche begeerten , welken zij hem beleden hadden, zich heimlijk te laateri ftraffen aan het lichaam, zo bezwaarlijk te temmen; Hij richtte, om deeze ongerusten gerust te Hellen* eene Orde van Devotarisfen in, tot welke hij fchoOne Vrouwen, jonge Weduwen en Maagden toeliet; Zij beloofden, onder Eede, aan niemand de bijzonderheden te ontdekken eener InfteHinge , al te heilig, om aan onkundigen en wereldgezinden geopenbaard te worden, dewijl deezen zich des zouflen ergeren. En waarlijk niet zontler reden ; want Broeder Cornelis geboodt deeze Devotarisfen , zich naakt uittekleeden, wanneer hij met kleine roeden, die zij zelve gemaakt hadden en medebragten , haar vleesch zagt kalhjdde. In den winter liet hij haar op een kusfen knielen, en ,de kleederen van agteren opligtende, volvoerde hij deeze onbefchaamde tug. tiging. Dit hieldt eenige jaaren ftand , 't welk ons niet moet bevreemden ; want de Vrouwen wisten I a een

Philips de II vari Spanje.

Sluiten