Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43<S

GESCHIEDENIS

Philips de II. van Spanje.

Dirk Vol-

kerts2

Koorn.

hart.

heerschzugt; doch kon, met dit alles, niet weeren dfU men aikmaals ftoffe hadt, om over deeze en het betoon van onverdraagzaamheid te klaagen. Bovenal lieten zij hunnen ijver blijken tegen de Verdraagzaamen, toen veel zeldzaamer dan in de tegenwoordige Eeuwe.

Dirk. Volkertszoon Koornhart , eerst Geheimfchrijver der Stad Haarlem , en naderhand tot Geheimfchrijver der Staaten van Holland benoemd, kwam, het Land hebbende moeten ruimen , om het wel waarneemen van een last, hem opgelegd , naa het fluiten der Gendfche Bevrediging , weder, en zette zich te Delft neder. Hier geraakte hij in geichil met de Predikanten, tegen welken hij beweerde , dat de Gereformeerde Kerk de waare niet zijn kon, ter oorzaake van 't geen zij wegens de Voorbefchikking , de Regtvaardiging en het Ketterdooden leeraarde, 't Zwijgen werd beiden de Partijen opgelegd door de Staaten. Doch Koornhart hadt,door zijn vrij fchrijven, zich de ongunst van veelen dermaaie op den halze gelaaden, dat men hem, op verfcheide plaatzen , openlijk, van den Kansfel, bij naam en toenaam , voor een Ketter en Vrijgeest fcholdt. De Wethouderfchap van Leyden maakte, eg'er, g ene zwaarigheid, om zich van Koornharts penne te bedienen, ter haarer verdeediging tegen eenige Predikanten, die,haars oordeels, haar te weinig gezags la; ten wilden, om onrustigeKerklijken te beteugelen. Meer genoegen gaf hij hier mede , dan met ten Verzoekiciinft, naderhand ten dienlte der

Roomch'

Sluiten