Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DKR- NEDERLANDEN. 443

aan >t ongeloof der perfoonen , die deeze wonderwerkende proeve zouden opleveren (*).

Wij kunnen dit Tijdperk niet benutten , zonder een woord te reppen van een' voorüag bij de Algemeene Staaten overwoogen, om, «^l.jk eene lan ding te doen op de Kusten van Spanje, of de Spaan fche Zilvervloot aantetasten, Wxllem vam Blois van Treslong , Admiraal van Zeeland hadt een ontwerp gemaakt, om achtentwintig beliepen, elk bemand met tachtig Bootsgezellen , gewapend met twaalf ijzeren Gotelingen, met oorlogs- en mondbe boeten voor zes panden voorzien , oP kosten va, eenige bijzondere Perfoonen en Steden , m z e t brengen mits de Staaten er ten bijvoegden , met twaalf, of vijftienhonderd 2W Zl ndfche Soldaaten bemand. Het vondt zo ve, ingangs, dat de Prins, bij der Staaten goedvind* Treslong een Lastbrief , om tekening en inlaag bevorderen , verzorgde. Dan de toeneemende bi „enlandfche onéénighedeu deeden-dat geheele o Werp telenr loopen:. het vormen van't zelve fche ons , middelerwijl , af de geestneiging des Volk en wat de Vrijheidsmin vermag (f).

(*) Mem. Litt. des Patsbas i IX. 437. (t) Bor, XII. B. bl. 56.

DER'

Philips de II. van Spanje.

l

:1

»

:e ïtt»

Sluiten