Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44*

GESCHIEDENIS

DERTIENDE BOEK.

Van de opvolging van den Hertog van Parma, in de Landvoogdij , tot den dood van Prins Willem den I.

Alexander Faxnezevolgt Don Jan op.

1578.

1 t i

Achtste Tijdperk.

Alexander Farneze volgt Don Jan op. ——. Omwenteling van Friesland en Overijsfel. Unie

van Utrecht. Voorfpoed der Koningsgezin-

den. _ Vredehandel te Keulen..

A

lexander Farneze , Prins van Parma, door zijnen Oom Don Jan tot Opvolger beftemd , kreeg, bij voorraad, het opperbewind over 't Leger, en de Koning van Spanje ftelde hem , eerlang , tot Landvoogd aan. Farneze was , door afkomst en verdienden , dier keuze waardig. Hij overtrof Don Jan in Krijgsbekwaamheden , en nog meer in Staatkunde ; hij verftondt zich best op de kunst van harten te winnen, vertrouwen inteboezemen , beloften ;n bedreigingen ten rechten tijde te gebruiken. Seen wonder, derhalven , dat de Prins van Oranje :n diens Aanhang de verheffing diens Mans met chrik vernamen, en met leede oogen zagen. Farneze

Sluiten