Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de II. van Spanje,

Casimik's en Anjou's gedrag.

Anjou verlaat de Nederlanden.

446" GESCHIEDENIS

éénigen tot liet zelfde plan en de zelfde verrigtingen.

Casimir , één der kleine Duitfche Vorften , die Menfchen verkoopen , zonder voor derzelver onderhoud te zorgen , was trots en heerschzugtig. Hij haatte den Prins van Oranje en den Hertog van Anjou. In de Nederlanden gekomen , hadt hij geweigerd , ónder den Veldheer Bossu te ftaan : vervolgens begaf hij zich na Gend, voorwendende , de Gentenaart tegen de Waaien te zullen verdeedigen, maar met de daad, om zich tot Graaf van Vlaanderen te doen verheffen. Onder de hand liet hij een vinnig Gefchrift verfpreiden tegen den Hertog van Anjou, om de gemoederen van dien Prins wendig te maaken. Deeze, niet min naijverig omtrent Casimir , hadt de Plaatzen, hem tot zekerheid beloofd , niet in handen kunnen krijgen, en was buiten ftaat, om zijne Soldaaten te betaalen: hij weidt verdagt gehouden , dezelven afgedankt, en in 't oor gebeeten te hebben, dat ze zich bij de misnoegde Waaien zouden vervoegen; waarop hij na Frankrijk keerde, onder voorwendzel, dat de Koning , zijn Broeder, hem opöntboodr. De Staaten Helden alles in 't werk, om hem hier te houden. Zij booden hem aan , indien hij den twist tusfchen de Waaien en Gentenaars ten einde bragt, en een goeden Geloofsvrede invoerde , den lof zijner deugden met onverganglijke eeretekenen te vereeuwigen, twee Standbeelden van koper, één te Antwerpen en één te Brusfel, opterig;en, en hem zo fraaije als aanzienlijke gefchen ken

toe-

Sluiten