Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dehNÉDEEILANDEN. 447

toetefchikken. Zodanige beloften moeiten het hart des Hertogs ftreelen; doch't fchijnt, dat zijne Staatzugt zijn tocht na roem overtrof. Voorts baarde zijn vertrek den Staaten zo veel fmerts niet, als zij vertoonden. Zij verheugden zich, de Landen verlost te zien van de Franfche Krijgsknegten , die, van de flegtfte foort , de verregsandfte ongeregeldheden pkegden, en zich niet als bijttanders , maar veeleer als overvinnige vijanden gedroegen. „ Erbarmlijk , Nederland" mogt Hooft met regt uitroepen, "„ 't welk, als een roof der Vreemdelingen , Vrienden en Vijanden met allerlei lasten vertraa.

„ den (*)."

Het leedt niet lang, of de Duitfche Benden , dn desgelijks den Landzaaten tot grooten overlast wa ren, weeken mede ten Lande uit. Elizabeth had het gedrag van Casimir en der Gentenaaren, dieeei bevigen opftand in de Stad verwekt , en de overig Geestlijken uitgejaagd hadden , met plundering va Kerken en Beeldenfchennis, niet goedgekeurd : da de Hertog, na Engeland gereisd , wist zijn gedr: te verfchoonen, een aangenaam onthaal te verwe ven, en eene geltoordeMeefteres in eene gunstmil te veranderen. Terwijl hij zich daar ten Hove v< maakte , pleegden zijne Soldaaten , zonder Leg hoofd , zonder tugt, zonder geld , den deerlijkf moedwilen , zich in 't nauw gebragt vindende d, het Spaanfche Leger, boden zij, mits hetontvan

(*) Hooft, II. D- bl. 606".

III. Deel. 2. St. £

Philips de II. van Spanje.

1 Casimir trekt na Duitsch-

t land.

X

e

n

n

ig r-

de

;r-

:r-

;en

Söi

gen

ee-

Sluiten