Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek. NEDERLANDEN. 449

Volken, bragt de Heer van Ville, thans Graaf van Rennenberg, te wege, dat de Algemeene Staaten verlof gaven tot het flegten van de Schans te Delfzijl , die den Ommelanderen tot eene weerbaare Plaats zou kunnen ftrekken. Men hieldt zelfs Rennenberg verdagt van het opftooken deezer verdeeldheden , uit Billy, zijnen Voorganger, geleerd hebbende , dat men , om over Volken, zo fier, te heerfchen, inwendige verdeeldheden onder hun moet voeden. De Staaten zogten dit te bemiddelen , doch te vergeefse!). Barthold Entes hadt, op last eeniger Ommet ander Heer en, Krijgsvolk in dienst genomen, dm de gevangen Heeren te verlosfen: doch, met meer drifts dan beleids te werk gaande , viel hij in handen der Groningers, en werd niet gedaakt , dan met de andere Gevangenen , in Wijnmaand , wanneer de Aardshertog een Verdrag beraamd hadt, naar 't welk Partijen zich fchiktea (*).

Het Hof van Friesland weigerde , in Lentemaand deezes jaars , Don Jan voor vijand te verklaaren Rennenberg deedt den Voorzitter en eenige Leder in hegtenis neemen , verkoos eenige nieuwe Raads lieden, veranderde de Regeering in verfcheide Steden , lieden op 't kusfen zettende, die , zijns be dunkens , den Vaderlande beter hart toedroegen 't Was zijn bedrijf , dat Cunerus Petri , eerfte ei laatfte Bisfchop van Leeuwaarden , als een jjverij

voor

(*) R. Fresinga Mtwir. bl. 3^< 43-135- Bor , X.B U. 244. JH. B.bi. 313. XILB.bl.32. XIII.B,W.8s K a

Philips

de H. vah Spaïffe.

Veranderingen iri Friesland*

1 t

Sluiten